نشست هم اندیشی سرپرست محترم مرکز سردرود با اعضای هیأت علمی

توسط محمد ابراهيم نژاد

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی سردرود، این نشست با حضور جناب آقای دکتر پیام عرب زاده رییس جدید و اعضای محترم هیأت علمی مرکز سردرود در خصوص آشنایی و بررسی عوامل مؤثر بر پیشرفت و ترقی کمی و کیفی این مرکز برگزار گردید.

 

 

بازگشت