اطلاعیه انتخاب واحد اینترنتی نیمسال دوّم 99-98

توسط محمد ابراهيم نژاد

قابل توجه دانشجویان عزیز انتخاب واحد اینترنتی نیمسال دوم 99-98 از روز دوشنبه 7 بهمن ماه آغاز خواهد شد. دانشجویان حتماً با رعایت ترم بندی گروه آموزشی صرفاً از طریق سیستم آموزشی و پرداخت شهریه ثابت (پرداخت 48 ساعت قبل از زمان مقرر) اقدام فرمایند. در صورت عدم پرداخت شهریه ثابت نیمسال جدید، انتخاب واحد مقدور نخواهد بود.

بازگشت