مقام معظم رهبری: اگر تولید ملی شتاب گیرد، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. امسال با محور قراردادن این مسئله برای شعار سال، شعار امسال "حمایت از کالای ایرانی" است. این فقط مربوط به مسئولین نیست، همه آحاد ملت هم در این زمینه باید کمک کنند