مقالات منتشر شده در مجلات  علمی معتبر

ردیف

عنوان مقاله

عنوان مجله

نویسنده

گروه آموزشی

سال

رتبه علمی مجله

1

Electronic city :A city of today and tomorrow

Journal of basic and applied

علی زینالی عظیم

الناز بهنود

معماری

2012

ISI(listed)

2

The phenomenon of Information technology and enterprise architecture of electronics city

Life science journal

علی زینالی عظیم

الناز بهنود

معماری

2012

ISI(wos)

3

Wavelet packet Domain Based Blind Separation of Fetal electro cardiograms Using SVD Decomposition

Science Series Data Report

آیتک مطمئن

برق

2012

ISI(listed)

4

Course Of evolution of minaret in Iranian mosques

Life science journal

سروناز سلمانزاده

معماری

2013

ISI(wos)

5

The relation between sustainable development and sustainable architecture

Life science Journal

شقایق شریفی

الناز بهنود

معماری

2013

ISI(wos)

6

اثر مکمل سازی کوتاه مدت عصارهی سیر بر شاخص های استرس اکسایشی زمان استراحت و ناشی از ورزش وامانده ساز در مردان فوتبالیست

مجله غدد درون ریز متابولیسم ایران

ابوالفضل جهانگرد سردرود

تربیت بدنی

1392

علمی پژوهشی

7

A novel congestion control mechanism for traffic management in Wireless sensor network

International journal of computer science and Information security

نسرین عزیزی

سولماز عبدالهی زاد

کامپیوتر

2014

ژورنال خارجی