اخبار دانشگاه مهر ۱۳۹۶

توسط روابط عمومی

تشکیل جلسات توجیهی کارآموزی

به اطلاع دانشجوياني که در ترم مهرماه ۹۶، واحد کارآموزي را انتخاب نموده اند مي رساند، کلاس توجيهي اين واحد درسي توسط دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه در ساعت 15.45 روز دوشنبه 1 آبان ماه در ساختمان شهدای  دانشگاه آزاد اسلامی سردرود برگزار خواهد شد. برابر آئين نامه مربوطه، شرکت دانشجوياني که اين واحد درسي را انتخاب نموده اند در کلاسهاي توجيهي الزامي و عدم حضور موجب حذف درس خواهد بود. لذا ضروري است، دانشجويان محترم پس از مراجعه به وبسایت دانشگاه آزاد اسلامی مرکز سردرود به آدرس sardroud-iau.ac.irو پرینت فرمهای کارآموزی از منوی پژوهش و ارتباط با صنعت، در کلاس توجیهی شرکت و نسبت به تکميل فرم حضور و غياب اقدام نمايند.

بیشتر بخوانید ...

توسط حسین زین‌العابدین‌پور

همایش ملی زنان و پیشرفت جامع

همایش ملی زنان و پیشرفت جامع - شورای زنان فرهیخته دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی

بیشتر بخوانید ...