چاپ کتاب ترجمه شده توسط عضو هیأت علمی گروه برق واحد سردرود

توسط محمد ابراهيم نژاد

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی، کتاب ترجمه شده عضو هیأت علمی گروه برق واحد سردرود، خانم آیتک مطمئن دانشجوی دوره دکتری با موضوع بهبود پارامترهای آشکارسازی، قابلیت تجمع این عنصر با سایر ادوات نوری، بهینه‌سازی مصالحه موجود بین پاسخ و آشکارکنندگی، مهندسی طیفی و نهایتاً رسیدن به پارامترهای آشکارسازی مناسب در دمای اتاق، ساختارهایی مبتنی بر چاه­های کوانتومی به همت معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز به چاپ رسید. این موفقیت را به ایشان و جامعه علمی دانشگاه آزاد اسلامی تبریک عرض می نماییم.

بازگشت