انتصاب مسئول حراست دانشگاه آزاد اسلامی مرکز سردرود

توسط محمد ابراهيم نژاد

به گزارش خبرگزاری آنا طی حکمی از سوی رییس مرکز حراست دانشگاه آزاد اسلامی با حضور مدیر اداره کل حراست دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجانشرقی، رییس مرکز سردرود و کارشناسان مرکز حراست استان، حکم مسئول حراست مرکز سردرود قرائت و به آقای محمّد ابراهیم نژاد تحویل داده شد. در این جلسه میرزارحیمی مدیر اداره کل حراست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز و استان آذربایجانشرقی، با اشاره به حساسیت شغل حراست در مجموعه دانشگاه آزاد اسلامی خاطر نشان کرد: حراست به عنوان چشم مدیر در دانشگاه و با توجه به اشراف اطلاعاتی که به مجموعه دارد می تواند مشاور خوبی برای مدیریت و بخصوص رییس دانشگاه محسوب شود . میرزارحیمی در ادامه افزود: مهمترین خط مشی حراست در دانشگاه پیشگیری و هشدار از وقوع تخلف در مجموعه خواهد بود. در انتهای جلسه حکم مسئول حراست توسط دکتر پیام عرب زاده رییس دانشگاه آزاد اسلامی مرکز سردرود قرائت و به ایشان تحویل داده شد.

روابط عمومی و اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی مرکز سردرود

بازگشت