مقاله دانشجوي دانشگاه آزاد اسلامي سردرود در اولين كنفرانس ملي مهندسي كامپيوتر و فناوري اطلاعات پذيرفته شد

توسط محمد ابراهيم نژاد

عنوان
مقاله دانشجوي دانشگاه آزاد اسلامي مركز سردرود در اولين كنفرانس ملي مهندسي كامپيوتر و فناوري اطلاعات پذيرفته شد
خلاصه
مقاله بهنام نصيري دانشجوي دانشگاه آزاد اسلامي مركز سردرود در اولين كنفرانس ملي مهندسي كامپيوتر و فناوري اطلاعات پذيرفته و ارائه شد.
متن
 
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاداسلامی سردرود،بهنام نصيري دانشجوي مقطع كارشناسي رشته كامپيوتر مركز سردرود مي باشد كه مقاله خود باعنوان "تأثير الگوي استفاده از شبكه هاي اجتماعي مجازي در دانشجويان" را به راهنمايي داود كيخسروي عضو هيأت علمي واحد اسكو در  اولين كنفرانس ملي مهندسي كامپيوتر و فناوري اطلاعات در شهر قم ارائه كرد.
تحقيقات در اين مقاله نشان مي دهد: بازه سنی  20 تا 30 سال با  63 درصد بیشترین  تعداد استفاده کنندگان از شبکه های اجتماعی را تشکیل می دهند که بین  تعداد دانشجویان دختر و پسر تفاوت معنا داری وجود ندارد .
در ادامه آمده است: پذیرش شبکه اجتماعی  مجازی به عنوان روش ارتباطی بین دانشجویان قابل قبول می باشد وشبکه اجتماعی تلگرام  با  عضویت 96.67 درصد محبوبترین شبکه اجتماعی مجازی در بین دانشجویان است و عضویت دانشجویان در استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی ،با برنامه ریزی و هدفمند بوده و غالبا برای ارتباط با دوستان و سرگرمی می باشد.
همچنین نتایج  نشان می دهد شبکه های اجتماعی مجازی دارای تاثیرات مخرب بر روند تحصیلی دانشجویان بوده  و دانشگاه در عضویت دانشجویان تاثیر گذار است  .

بازگشت