طرح رمضان بهار قرآن - کارگاه آموزشی تفسیر سوره حجرات ویژه اساتید و کارکنان

توسط محمد ابراهيم نژاد

  • فايل PDFتفسير سوره حجرات كه از كتاب تفسير نور حاج آقا قرائتي ميباشد.
  • اگر امكان دانلود فايل برايتان وجود ندارد با مراجعه به كانال تلگرامي دانشگاه به آدرس me/sardroudiau فايل را دريافت نماييد.
  • امتحان اين طرح بصورت حضوري وفقط از فايل PDFتفسير سوره حجرات برگزار مي شود.
  • تاريخ برگزاري امتحان روز دوشنبه 22تيرماه ساعت15 ميباشد،مكان برگزاري پس از ثبت نام به افرادي كه ثبت نام مي نمايند با ارسال پيام كوتاه اعلام خواهد شد.
  • تعداد سئوال ها 40سئوال تستي4 گزينه اي ودو سئوال تشريحي مي باشد(10سئوال ترجمه ومتن سوره و20سئوال مفاهيم ونكات تفسيري)
  • به شركت كنندگاني كه 60 درصدنمره امتحان را كسب نمايند 32ساعت كارگاه دفتر مطالعات وآموزش نيروي انساني اعطاء خواهد شد.(نمره كمتراز60% امتيازي ندارد)
  • به حائزين رتبه هاي اول تا سوم دردوبخش استادان وكارمندان بصورت مجزا مانند مسابقات كتبي قرآن وعترت(ع)هديه نقدي ولوح تقديرتقديم مي گردد.

 رتبه افرادي كه امتياز مساوي كسب نمايند،پس از تصحيح سئوال هاي تشريحي مشخص خواهدشد ودر صورتي كه امتياز پاسخ هاي تشريحي نيز يكسان باشدرتبه مشترك اعلام مي شود

  به شركت كنندگاني كه توفيق«حفظ سوره حجرات»را بدست آورندپس از برگزاري آزمون شفاهي براساس آيين نامه بيستمين دوره مسابقات قرآن وعترت(ع)كاركنان به 3رتبه برتر هديه نقدی اهداء خواهد شد.

جهت ثبت نام حداکثر تا 3 تیر ماه با شماره 85-34215584 آقای ابراهیم نژاد تماس حاصل فرمایید.

ضمناً افرادي كه درمهلت مقرر ثبت نام ننمايند مجاز به شركت در آزمون نيستند .

بازگشت