صعود دانشجوی رشته عمران به قلل مرتفع ایران

توسط محمد ابراهيم نژاد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی سردرود، آقای امیررضا علیزاده درخشی دانشجوی رشته عمران این واحد با صعود به قلل مرتفع ایران: دماوند، سبلان، بزقوش و تفتان، توانست برگ زرینی به افتخارات این دانشگاه بیافزاید.

 

 

 

بازگشت