بخش‌نامه‌های آموزشی

توسط حسین زین‌العابدین‌پور

ترم‌بندی رشته‌های کامپيوتر

ترم بندی  کاردانی نرم افزار کامپيوتر

بیشتر بخوانید ...

توسط حسین زین‌العابدین‌پور

ترم‌بندی گرافیک

ترم بندی کاردانی پيوسته گرافیک

بیشتر بخوانید ...