ترم‌بندی رشته‌های معماری

توسط حسین زین‌العابدین‌پور

 
کاردانی پیوسته نقشه کشی معماری دانلود
   
کارشناسی ناپیوسته معماری دانلود
   

کارشناسی پیوسته معماری

(ورودی های مهر ۹۷ و بعد از آن)

دانلود

کارشناسی پیوسته معماری

(ورودی های قبل از مهر ۹۷ )

دانلود

 

بازگشت