ترم‌بندی رشته‌های عمران

توسط حسین زین‌العابدین‌پور

ترم بندی و ليست دروس رشته های عمران بر اساس آخرين تغييرات شوراي عالي برنامه ريزي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

 

رشته و مقطع

لیست دروس

ترم بندی

 
کارهای عمومی ساختمان - کاردانی دانلود دانلود
مهندسی اجرایی عمران - کارشناسی ناپیوسته دانلود دانلود  
تکنولوژی مهندسی عمران - کارشناسی ناپیوسته دانلود دانلود  
مهندسی عمران - کارشناسی پیوسته دانلود دانلود  

 

بازگشت