فرم های مورد نیاز دانشجویان کارشناسی ارشد

توسط حسین زین‌العابدین‌پور

 
ردیف عنوان دانلود فایل
1 فرم رفع اشکالات پایان نامه دانلود فایل
2 فرم تعهد ارائه مقاله دانلود فایل
3 فرم انصراف از ارائه مقاله دانلود فایل
4 فرمهای ب1 و ب2 دانلود فایل
5 صورتجلسه دفاع دانلود فایل
6 فرم نمره در جلسه دفاع دانلود فایل
7 فرم اعلام آمادگی برای دفاع از پایان‌نامه دانلود فایل
8 فرم درخواست ایمیل دانشگاهی دانلود فایل
9 مراحل انتخاب ، اخذ و دفاع از پايان نامه دانلود فایل
10 نحوه نگارش پایان نامه دانلود فایل
11 فرم تحویل نسخ بهمراه نحوه صحافی دانلود فایل
12 فرم تعهد اصالت پایان نامه و تایید صحافی دانلود فایل

 

بازگشت