مدارک و فرم های مورد نياز اساتيد

توسط حسین زین‌العابدین‌پور

 

مدارک مورد نياز اساتيد حق التدريس:

1- کپي تمام صفحات شناسنامه 2 سري (در برگ A4)

  2- کپي کارت ملي 2 سري (در برگ A4 جداگانه)

  3-  کپي کارت پايان خدمت 2 سري (در برگ A4 جداگانه)

4- کپي مدرک تحصيلي و ريز نمرات 2 سري

 کارشناسي    کارشناسي ارشد     دکترا

5- تأييديه تحصيلي 

مقاطع کارداني   کارشناسي   کارشناسي ارشد   دکترا

 6- گواهی تدريس (در صورت وجود)

 7- حکم کارگزيني هيأت علمي

 8- تصوير دفترچه بيمه - شماره بيمه

 9- سقف حقوق

  10- شماره حساب سيبا

  11- تکميل فرم خلاصه وضعيت بصورت تايپي و عکسدار

  12- پنج قطعه عکس

  13- مجوز تدریس

  14- ارائه رزومه اعم از مقالات و کارهاي پژوهشي و ... (در صورت وجود) 

دانلود فايل خلاصه وضعيت جهت تکميل تايپي

 

دانلود فرم های مورد نیاز :

تقاضانامه مدرسين حق التدريس واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي

فرم همكاري بصورت حق التدريس در دانشگاه آزاد اسلامي سردرود

فرم مصاحبه اساتیدحق التدريس

بازگشت